Överlåt dina känslor och tankar i företagets Mindwell

Redan kund?

Vad är Mindwell

Vad är Mindwell

Ett sätt att analysera hälsan hos era anställda på ert företag utan onödiga papper och långa svarstider. Två enkla knapptryck: Bra vs. Dåligt samt ett val att lägga till en kommentar. Ni väljer själva hur ofta ni vill ta ut rapporter, i rapporten får ni ett diagram som visar hur personalstyrkan mår samt de kommentarer som lämnats och ni kan omedelbart agera för en hälsosammare arbetsplats eller få tips om hur ni bevarar er relation med personalen!

Hur fungerar det?

Genom att erbjuda personalen ett lättsamt verktyg att göra sig hörda med, ökar ni självkänslan, motivationen och hälsan hos era anställda. Onödiga konfrontationer, skvaller och låg produktion minskar samt sjukskrivnings- och uppsägningsrisker kan upptäckas och lösas i tid. Personal som trivs på sitt arbete blir mer produktiva och därmed ökar också lönsamheten!

Hur fungerar det?

Hur kan Mindwell hjälpa oss?

Känner ni att ni vill komma era anställda närmre? Finns det problem i arbetsgruppen? Behöver ni ett verktyg som ger svar i Realtid? Då är Mindwell lösningen för er! Ett enkelt system med snabba resultat – ni väljer själva hur ofta ni vill att personalen ska registrera under veckan, för att sedan hämta hem korrekt och aktuell information gällande er personal.

Vår grundidé

Alla har vi någon gång varit anställda och många av oss har haft åsikter eller mått dåligt på arbetet och inte haft mod eller möjlighet att göra oss hörda. Eftersom arbetstimmarna idag äter upp stor del av våra vakna stunder är det viktigt att vi mår bra under tiden vi befinner oss på arbetet och för att vända trenden om sjukskrivningar till välmående behöver vi nya verktyg att ta oss an detta. Vårt Realtids-system ger aktuell information och är det enda i sitt slag i dagsläget. Det är ett enkelt sätt för företagare att visa sina anställda att de bryr sig, vilket gör personalen trygg på arbetsplatsen. Genom frågor, presentationer och marknadsundersökningar har den positiva responsen på ett sådant verktyg varit stort och de allra flesta är villiga att prova Mindwell.

Intressant, hur kommer jag igång?

Anmäl dig här nedan så tar vi kontakt med dig.